Wanneer je Lync 2013/ Skype for Business gebruikt, kan het zijn dat dit correct werkt wanneer je op het bedrijfsnetwerk werkt. Wanneer je echter thuis Skype start, krijg je plots een melding krijgen:

Cannot sign in because the server is temporarily unavailable

Dit kan er op duiden dat je cached credentials niet synchroon zijn of dat er problemen zijn met de certificaten. Om dit op te lossen kan je de volgende folder leegmaken:

C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-21.....

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-21.....  (waar je %USERNAME% vervangt door je gebruikersnaam.

Ik heb het volgende simpele batch-filetjes gemaakt, welke ook zou moeten werken:

--

c:

cd\

cd %appdata%

cd Microsoft

cd Crypto

cd RSA

cd s*

del /s /a /q *

exit

--

kopier dit naar een textbestand en noem deze 'lync.bat'. Wanneer je (of een gebruiker) weer tegen dit probleem aanloopt, dubbelklik je hier op en herstart je de PC. Het zou dan weer moeten werken. Let op: dit is een workaround. Het kan zich weer voordoen, dus het oorspronkelijke probleem moet ondertussen nog opgelost worden. 

 

Voor mijn Office 365 trial moest ik twee SRV records aanmaken voor Skype for Business. Eén voor de service SIP en één voor SIPFEDERATIONTLS. 

Echter ik moest een weight van 1 en een priority van 100 opgeven. Echter bij mijn provider kon ik echt uit een aantal vast waarden kiezen (bijvoorbeeld 0, 5, 10, etc.). Hier heb ik de laagste waarde gekozen, dus Weight 0 en Priority 50.

Helaas na de controle van DNS records in Office 365, kreeg ik nog steeds te zien dat de twee SRV records niet juist waren. Na lang puzzelen was dit niet de weight en priority maar ook de naam van service, deze moest in hoofdletters! Voor SIP heb ik nu ingevuld:

Record Type: SRV

 

Service Naam: SIP

Protocol: tcp (dus geen _tcp!)

Domain Name: leeg gelaten, @ kon ik ook niet invullen.

Priority: 50

Weight: 0

Target Host: sipdir.online.lync.com.

Target Port: 443

Hierna werkte alles prima.

 

Free SSL